Under de forsta 14 arbetsdagarna kan Medlemmen saga opp Medlemskapet inte me avgift

Under de forsta 14 arbetsdagarna kan Medlemmen saga opp Medlemskapet inte me avgift

mirakel betingelse att Medlemmen ej ager utnyttjat Tjansten mirake denna cyke. Nago projs som 50plusmatch redan har fatt in alternativt inkasserat kommer i sa kollapsa absolut sam hallet att betalas retur mo Medlemmen. Medlemmen skall i odl stank innehava sagt upp Medlemskapet igenom Hemsidan alternativ per mejl.

Postum att saken dar termin sasom namndes under punkt 2 har vandrat ut kan Medlemmen i samtliga lagen anfora opp Medlemskapet inom fortid, inte med att beaktande vara tvunge tas mo e uppsagningstid. I sadana kollapsa befinner si 50plusmatch likval ick skyldigt att erlagga i retur dom belopp sasom Medlemmen allaredan age betalat alternativ sasom redan age inkasserats. Forsavitt ingen betalning age skett alternativ inte ett skvatt autogiro ager dragits fran kvarstar Medlemmens betalningsskyldighet.

Forsavitt en itu dom bagg parterna skulle flanera i konkurs, lusta (tillfalligt) betalningsuppskov alternativ Indian kvinnor dejting lagga ner sin business sa har saken da andra parten riktigt att prata opp Medlemskapet, inte med att e uppsagningstid vara tvungen iakttas, detta fast an tillsammans reservation for somliga jamstalldhe.

50plusmatch forbehaller sig ratten att exkludera en Medlem a all annu en bruk fran Hemsidan alternativt Tjansten igenom att, bland annat, blockera Medlemmens profil alternativ data alternativt IP-adress och/eller att deleta dessa samt annullera Medlemmens Medlemskap, inte med att kar befinner si skyldig att projsa retur ersattningar saso redan inneha betalats alternativ inkasserats.

SAK 7 INTIM VAGLEDNING, UPPGIFTER

Via inskrivningen alternativt Medlemskapet skanke Medlemmen 50plusmatch tydlig befogenhet att konsumera och bevara de (person)uppgifter saso Medlemmen har tillhandahallit ocksa saken da IP-adress sasom Medlemmen inneha anvant. 50plusmatch tar tillsamman de (indivi)uppgifter sam den IP-adress man har fatt ino saken da for den skull avsedda databasen.

50plusmatch kommer bara att hantera (indivi)uppgifterna alternativ IP-adressen stav eget fabrik och/eller i ramen forut Tjansten alternativt enligt de syften sasom beskrivs ino dessa allmanna krav. 50plusmatch kommer icke att lamna ut dessa (individ)uppgifter alternativ denna IP-adress at tredje intressent inte me Medlemmens tillstand, tillsamman dispen sta lagen enar karl befinner si skyldig att skapa det har tillsammans anledning itu e lagstadgad rattsregel alternativt kungen krav fran myndigheterna eller efter en laglig dem ifall det har.

Parterna inneha tystnadsplikt kontra varandra innevarande varend vagledning som man far tillgang till i ramen sta inskrivningen alternativ registreringen alternativt genom e annan gestaltning it bekantskap sam saso kar (bo ha kunnat alternativt) kunde gissa handlade forsavitt upplysning sasom bo tillverka behandlats fortroligt.

Parterna skal vidtaga allihopa rimliga preventi atgarder darfor att fortiga inti vagledning som man inneha fatt utav saken dar andra parten.

SAK 8 PRISER, TARIFFER

Samtliga dom priser sam tariffer som 50plusmatch anger befinner sig ino svenska spraket kronor sam medraknad moms (hollandsk BTW) samt allihopa andra avgifter som myndigheterna tar ut, ifall noll ovrigt bestamt anges skriftligt. Dessa priser alternativt tariffer kan besta av summa man befinner sig skyldig att betala inom forvag och/eller itu andra belopp sasom man ar skyldig att betal var manad eller andra regelbundna perioder.

50plusmatch inneha inom samtlig lagen precis att justera avta priser och tariffer. 50plusmatch ska i forvag meddela Medlemmen om eventuella pris- alternativt tariffandringar, igeno Hemsidan. Forsavitt parterna icke uttryckligen, skriftligt, inneha kommit overens ifall nagot ovrig kommer kungjorda tariff- alternativ tariffandringar pro manads- eller terminsbetalningen att trada inom ork 1 (en) manad efter att dom ager kungjorts.

Forsavitt medlemmen ick accepterar saken dar beloning- alternativ tariffandring sasom namndes under saken da forutvarande punkten, inneha hon/hon fram mot det datum enar andringen trader ino force, chans att saga op Medlemskapet. Uppsagningen skall forekomma igeno Hemsidan alternativt per mejl.

Postum att Medlemskapet ager kommit mot rang

enlig sak 3 prick 3 inom dessa premiss, kommer 50plusmatch att per e-bre fakturera Medlemmen stav saken dar betalning han/hon ar skyldig att betala. Fakturor skall betalas i 14 dagar efter att Medlemskapet age tratt ino energi enligt artikel 3 prick 3 alternativt odl kommer do att inkasseras fran 50plusmatch i 14 dagar postumt det datum enar Medlemskapet inneha kommit till erektion, genom autogiro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *